MAR-UP PER PRODUK CV JELITA RELOAD

Ubah Up Dasar: UP.KODEAGEN.SELISIH.PIN
Contoh. UP.JL00001.100.1234
Ubah Up Produk Satu Downline:
MS.KODEAGEN.KODEPRODUK.SELISIH.PIN
Contoh. MS.JL00001.PLN20.200.1234
Ubah Up Produk Global Downline:
MG.KODEPRODUK.SELISIH.PIN
Contoh. MG.PLN20.200.1234
Cek Up Dasar: CM.KODEAGEN.PIN
Contoh. CM.JL00001.1234
Cek Up Produk:
CMP.KODEAGEN.KODEPRODUK.PIN
Contoh. CMP.JL00001.PLN20.1234